noiembrie 3, 2016 | Publicat de | Reply Info
                                                           PROCES  VERBAL         Încheiat azi  03.11.2016 cu ocazia selectării dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor de ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE (FEMEIE DE SERVICIU). Comisia de concurs constituită în baza deciziei Nr. 56 /22.10.2016, a procedat la selectarea dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare  la concurs, constatând că sunt un numar total de 8 (opt) dosare depuse la secretariatul unităţii, Dosarele sunt depuse in termen legal conform art 19, alin 1 din H.G.NR 286 / 2011, Modificată de   HG 1027/2014    iar potrivit art.1, alin 2 din aceeasi hotărâre ocuparea posturilor se va face prin concurs. Comisia a analizat dosarele depuse conform tabelului de mai jos,rezultatul fiind următorul :  
Nr.crt NUMELE  ȘI  PRENUMELE NR.DOSAR Rezultat selecție dosare
1. BOJINCĂ    ANIȘOARA 3342 / 27.10.2016 RESPINS
2 DILĂ  ELENA 3832 / 26.10.2016 ADMIS
3 FRĂȚILESCU  ANA - RAMONA 3835 / 26.10.2016 RESPINS
4 GOGONEA  MĂRIUȚA 3359 / 31.10.2016 ADMIS
5 NICOLAE     ZORICA - MIHAELA 3831 / 26.10.2016 RESPINS
6 RUȘITORU  ELENA 3834 /26.10.2016 ADMIS
7 SCHINTEIE  EMILIA 3341 / 26.10.2016 ADMIS
8 TIȚA  LUMINIȚA 3833 / 26.10.2016 RESPINS
  Condiţiile fiind îndeplinite, persoanele declarate admise, pot participa la etapele următoare ale concursului. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.                                   PREȘEDINTE COMISIE DE  CONCURS  Prof . ANTONIE CRISTIAN                                             _________________                                                                     MEMBRII COMISIEI DE CONCURS  
  1. Adm. ȘERBAN VIOREL ION       ___________
  2. Ped.STANCA LAURA IONELA     ___________
                                              - SECRETAR COMISIE CONCURS  -                      Jr.  Banciulea  Ion                    ________________                

Publicat in: : Anunturi