BIBLIOGRAFIE CONCURS ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

februarie 11, 2015 | Publicat de | Reply Info
BIBLIOGRAFIE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE La Colegiul Național,,Ecaterina Teodoroiu’’ Tg – Jiu 1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, - Cap.IV - Obligațiile lucrătorilor; 2.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: - Cap.II – Norme generale de conduită professională a personalului contractual, art.7, 3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” (ART.247 – ART.252) 4. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA 5. INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE. PREȘEDINTE COMISIE CONCURS Prof.Raveca Manta

Publicat in: : Anunturi