Concurs ocupare 2 posturi de muncitor calificat

martie 24, 2017 | Publicat de | Reply Info
Colegiul Național,,Ecaterina Teodoroiu,, cu sediul in: loc.Târgu - Jiu, str.1 Decembrie 1918, nr.25, jud.Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei. * Denumirea posturilor • 1 post - MUNCITOR CALIFICAT REPARAȚII ȘI INTREȚINERE - INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE. • 1 post - MUNCITOR CALIFICAT REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE - CONSTRUCTOR FINISOR, - posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată. 1.Condiții generale: * Cele menționate la art.6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014. 2. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: • MUNCITOR CALIFICAT REPARAȚII ȘI INTREȚINERE - INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE. - Vechime în muncă în meseria de instalator – 5 ani, - Studii medii, cu diplomă de bacalaureat, certificat de calificare în meseria de instalator. • MUNCITOR CALIFICAT REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE - CONSTRUCTOR FINISOR, - Vechime în muncă în meseria de constructor finisor – 5 ani, - Studii medii, cu diplomă de bacalaureat, certificat de calificare în meseria de constructor finisor. * Abilități de lucru în echipă; * Disponibilitate pentru program flexibil; Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: - data de 20.04.2017, ora 09.00, la sediul unității. Proba practică: - data de 20.04.2017, ora 12.00, la sediul unității. Candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs în 10 ZILE LUCRĂTOARE DE LA PUBLICARE, la sediul unității școlare. Date contact: Secretariat .tel.0253210235 DIRECTOR, Secretar șef, Prof.dr.Gheorghe Nichifor, Jr.Banciulea Ion

Publicat in: : Anunturi