Selectie dosare îngrijitor curățenie

martie 3, 2015 | Publicat de | Reply Info

PROCES VERBAL Încheiat azi 03.03.2015 cu ocazia selectării dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE (FEMEIE DE SERVICIU) Comisia de concurs constituită în baza deciziei Nr. 158 / 09.02.2015, a procedat la selectarea dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, constatând că sunt un numar total de 1 (unu) dosare depuse la secretariatul unităţii,înregistrat cu nr.535 / 26.02.2015, pe numele de VĂCĂRESCU SIMONA MARINELA CNP. 2750720182782. Dosarul este depus in termen legal conform art 19, alin 1 din H.G.NR 286 / 2011, Modificată de HG 1027/2014 iar potrivit art.1, alin 2 din aceeasi hotărâre ocuparea postului se va face prin examen. Condiţiile fiind îndeplinite, dosarul fiind ADMIS, d.na VĂCĂRESCU SIMONA MARINELA poate participa la etapele următoare ale examenului. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. PREȘEDINTE COMISIE CONCURS Prof .Manta Raveca MEMBRII COMISIEI DE CONCURS 1. MANICĂ ANDREEA SPERANȚA 2. ȘERBAN VIOREL ION - SECRETAR COMISIE CONCURS - Banciulea Ion

Publicat in: : Anunturi