ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

octombrie 13, 2016 | Publicat de Info

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

 

Colegiul Național,,Ecaterina Teodoroiu,, cu sediul in: loc.Târgu – Jiu, str.1 Decembrie 1918, nr.25, jud.Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

 

Denumirea posturilor – INGRIJITOR CURĂȚENIE – 2 posturi vacante, contractuale, pe perioadă nedeterminată.

1.Condiții generale:

 *  are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
*  cunoaste limba romana, scris si vorbit;
*  are varsta minima reglementata de prevederile legale;
*  are capacitate deplina de exercitiu;
*  are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
*  indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
* nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica

infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  1. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
  • Absolventă ciclul inferior liceu (10 clase).
  • Vechime minim 2 ani in activitate sau în activități similare.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:             – data de 08.noiembrie 2016, ora 09.00, la sediul unității.

Proba practică:         – data de 08.noiembrie 2016, ora 12.00 la sediul unității.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  01.noiembrie 2016, la sediul unității școlare.

Date contact:  Secretariat .tel.0253210235.

 

 

 

 

DIRECTOR,

Prof.dr.Gheorghe Nichifor

Publicat in: : Uncategorized