Marea Unire Geneza României Mari – 1 Decembrie 1918 – 104 ani de sărbătoare națională

decembrie 1, 2022 | Publicat de Info

„I. Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România”.

Rezoluția Unirii de la Alba Iulia

       1 Decembrie, Ziua Națională a românilor, reprezintă un moment de mare sărbătoare, încărcat de o semnificație istorică aparte – Unirea Transilvaniei cu România. Potrivit istoricului Florin Constantiniu „Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești, iar măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii națiuni române”. Anul 1918 nu a însemnat doar unirea unor provincii istorice, ci a reprezentat împlinirea unui ideal secular, care a început odată cu unirea efemeră a lui Mihai Viteazul în anul 1600, a continuat cu dubla alegere ca domnitor a lui A. I. Cuza la 5/24 ianuarie 1859 și s-a desăvârșit prin unirea Transilvaniei cu țara-mamă, în urmă cu 104 ani.

     Contextul internațional favorabil realizării Marii Uniri din 1918 a fost creat de mai multe evenimente nebănuite, dar care s-au succedat cu repeziciune: Primul Război Mondial (1914-1918), războiul civil din Rusia, destrămarea Imperiului Austro-Ungar și proclamarea principiului național al autodeterminării popoarelor, promovat de președintele american Woodrow Wilson. În august 1916 România a intrat în război de partea Antantei, pentru eliberarea teritoriile aflate sub stăpânirea Austro-Ungariei, Transilvania și Bucovina. Eroismul de care au dat dovadă soldații români a demonstrat că apărarea țării în fața inamicului este deasupra propriei vieți.  Eroina noastră, Ecaterina Teodoroiu,cădea răpusă de gloanțe în luptele din Moldova, a căror victorii a adus glorie poporului român și întregii țări.

     În ultimul an al Primului Război Mondial și-au proclamat autonomia și independența față de imperiile din care făceau parte, iar mai apoi dorința de unire Basarabia, Bucovina și Transilvania. Astfel, la Chișinău s-a format un organ legislativ reprezentativ, Sfatul Țării, condus de Ion Inculeț, care a proclamat Republica Democratică Moldovenească. La 27  martie 1918 a fost votată unirea Basarabiei cu România. La 15/28 noiembrie 1918, la Cernăuți, Congresul General al Bucovinei a hotărât „unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare cu Regatul României”.

     În Ardeal, Partidul Național Român a elaborat „Declarația de la Oradea”, prin care se afirma decizia românilor din Transilvania de a-și hotărî singuri soarta, potrivit principiului dreptului popoarelor la autodeterminare, susținut de președintele S.U.A.. În noiembrie 1918 s-a constituit Consiliul Național Român Central, care a devenit reprezentantul aspirațiilor naționale ale românilor. La 1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională întrunită la Alba Iulia, formată din 1.228 de delegați și peste 100.000 de participanți, a votat „Rezoluția Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România”.

     Elevii Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu”, mici și mari, pastrează vie și duc mai departe mareția acelor fapte și a eroilor ce le-au făcut mărețe. Azi, la 104 ani de la Marea Unire, gândurile se întreaptă laolaltă în semn de mulțumire profundă pentru sacrificiul lor, pentru patriotismul de care au dat dovadă, pentru a ne fi învațat sa fim români. Prin faptele lor trăim noi azi și le vom duce mai departe generațiilor ce vor veni! Din sufletul nostru de copii spunem azi un sincer  La mulți ani Românie!

prof. Elvis Istudorescu

 

Publicat in: : An școlar 2022-2023, Cultural Artistice