Simpozion National “Matematica În Şcoli Europene”

aprilie 19, 2010 | Publicat de Info

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,  TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN                               CASA CORPULUI DIDACTIC

GORJ                                                                                            GORJ

Nr. 1661/5.03.2010                                                                   Nr. 160/5.03.2010

COLEGIUL NAŢIONAL “ECATERINA TEODOROIU” – TÂRGU JIU

Nr. 337/5.03.2010

SIMPOZION NAŢIONAL

MATEMATICA ÎN  ŞCOLI  EUROPENE

TÂRGU JIU, 22 MAI 2010

Personalităţi invitate:

–          Prof. Univ. Dr. Buşneag Dumitru, Universitatea Craiova;

–          Conf. Dr Mădălina Buneci, Universitatea “C. Brâncuşi” Tg-Jiu

Profesori coordonatori:

–  Prof. Dr. Nichifor Gheorghe, Director Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu;

–  Prof. Drd. Paralescu Iustin, Inspector General, ISJ Gorj;

–  Prof. Pătrăşcoiu Emil, Inspector de specialitate, ISJ Gorj.

Profesori organizatori:

Prof. Pătrăşcoiu Emil, Inspector de specialitate, ISJ Gorj;

Prof. Romanescu Vasile, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu

Prof. Drd. Constantinescu Mircea , Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu,

responsabil comisie metodică

Prof. Antonie Cristian, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu;

Prof. Nanu Georgiana, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu;

Prof. Diaconu Constantin, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu.

Motivarea proiectului:

Apartenenţa la spaţiul Uniunii Europene implică armonizarea inclusiv a sistemelor de învăţământ. Dacă pentru învăţământul universitar Programul de la Bologna a conturat, deja, nişte direcţii comune de dezvoltare, este necesar ca şi învăţământul preuniversitar să reacţioneze în acelaşi sens.

Matematica este disciplină importantă de formare şi dezvoltare a copilului şi a tânărului, prin urmare acţiunile ce fac cunoscute diverse idei şi abordări în licee europene este bine să fie cunoscute de câţi mai mulţi profesori români.

Obiectivele urmărite:

ü  Cunoaşterea locului matematicii în planul de învăţământ pentru diverse tipuri de licee.

ü  Promovarea unor metode moderne de predare-învăţare.

ü  Motivarea cadrelor didactice pentru a aplica metodele şi strategiile didactice interactive, specifice pedagogiei moderne.

ü  Motivarea elevilor pentru propria pregătire ştiinţifică.

Secţiunile propuse:

  • Secţiunea I: Obiective şi conţinuturi în predarea-învăţarea matematicii în scoli europene
  • Secţiunea II: Lecţii de matematică realizate cu ajutorul calculatorului
  • Secţiunea III: -Teme, probleme şi lecţii de matematică (conţinuturi, strategii şi tehnici de abordare)

Sunt acceptate şi abordări interdisciplinare sau alte teme despre matematică şi matematicieni.

Regulament de participare:

  1. Transmiterea lucrării şi a fişei de înscriere se face până la data de 03.05.2010 la adresa de e-mail:   mate_ecaterina@yahoo.com, sau prin poştă la adresa Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Gorj, strada 1 Decembrie 1918, nr 25, cod poştal 210209, cu specificaţia: „Pentru catedra de matematică – Simpozion Naţional”. Informaţii suplimentare la:  Prof. Pătrăşcoiu Emil 0721327982, Prof. Romanescu Vasile 0723134151, Prof. Drd. Mircea Constantinescu 0742936034, Prof. Antonie Cristian 0741010741, Nanu Georgiana, 0730067820. Materialele trimise nu sunt returnabile. Materialele valoroase, trimise în format electronic, pot contribui la elaborarea unei cărţi pe această temă (detalii-telefonic).                                                                                                                    Fiecare referat poate avea maxim doi autori.
  2. Pentru buna desfăşurare a acţiunii este necesar să contribuiţi cu suma de 30 Ron/Referat, trimisă prin mandat poştal, ordin de plată până la data de 10.05.2010 la adresa Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Gorj, strada 1 Decembrie 1918, nr 25, cod poştal 210209, sau depusă la CEC Bank S.A. în contul  RO83CECEGJ0108RON0425507. Dovada contribuţiei se face prin trimiterea chitanţei pe adresa şcolii.
  3. Persoanele ce au optat doar pentru expedierea lucrării pentru simpozion vor primi diplomele prin poştă, în acest caz trebuind să fie achitate şi cheltuielile de expediere (5 ron).
  4. Materialul în format electronic trebuie sa aibă următoarele specificaţii: Font: Times New Roman, Font Size 12, cu diacritice, notarea bibliografiei,dacă este cazul.

Menţiuni: Simpozionul este avizat M.E.C.T.S. cu numărul 30322 din 12.04.2010.

Cei ce au nevoie de cazare le recomandăm să apeleze la organizatori (telefon sau email)

Program de desfăşurare:

900-930 Primirea participanţilor şi a invitaţilor

930-1000 Rostirea de alocuţiuni

1000-1600 Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION NAŢIONAL

MATEMATICA ÎN  ŞCOLI  EUROPENE

TÂRGU JIU, 22 MAI 2010

NUME:………………………………………………………………………………………….

PRENUME:……………………………………………………………………………………..

SPECIALITATEA:……………………………………………………………………………..

ADRESA DE DOMICILIU:…………………………………………………………………….

TELEFON FIX/MOBIL:………………………………………………………………………..

E-MAIL:………………………………………………………………………………………….

SCOALA DE PROVENIENTĂ:………………………………………………………………

LOCALITATEA:……………………………………………………………………………….

JUDETUL:………………………………………………………………………………………

TITLUL LUCRĂRII:…………………………………………………………………………………

SECTIUNEA:……………………………………………………………………………………

NOTĂ: Se va mentiona numele coautorului, dacă este cazul.Tags: , , , , , , ,

Publicat in: : Matematica, Noutati