Proiect Erasmus+ UPPScience

septembrie 21, 2016 | Publicat de Info

UPPScience se incadreaza strategiilor UE pentru promovarea cercetării, educației de calitate mai bună și un spațiu european de cercetare mai puternic. Aceasta se va baza pe o comunitate de practici (CoP) pentru manageri, profesori și formatori in științe și IT care a fost inițiată cu succes într – un + KA2 de parteneriat strategic anterior Erasmus pentru VET numit Visconti.

Print

UPPScience va crea o comunitate de practici cu o participare mai mare decât Visconti, inclusiv studenți . Aceasta va spori cooperarea transfrontalieră în jurul profilurilor profesionale, cercetarea și publicarea ca o strategie pentru calitatea intensificand și aducând o abordare mai științifică .
Acesta va sprijini participanții la CoP crescut cu patru activități de formare în care acestia vor beneficia de formare în metodologii de cercetare, inovare și creativitate. Fiecare organizație parteneră va numi un ambasador de schimbare pentru a promova beneficiile UPPScience și pentru a cataliza adoptarea metodologiei UPPScience ca o calitate și o strategie de internaționalizare în cadrul propriilor instituții.

UPPScience va folosi, astfel de profiluri profesionale ca o strategie pentru o mai bună educație de calitate și o mai bună inserție profesională a managerilor, a profesorilor și a formatorilor în VET.
Parteneriatul este format din 22 de organizații, inclusiv 3 universități, 7 școli, 6 licee, 3 organizații ale societății civile, 2 ONG-uri care activează în domeniul educației și 1 companie privată. Parteneriatul reprezintă 9 țări europene si 1 partener din partea Autorității Palestiniene.
Vor exista 5 evenimente de multiplicare în 4 țări ca activități de sensibilizare pentru factorii de decizie și a potențialilor beneficiari din afara parteneriatului.

Publicat in: : Anunturi, Discipline, Informatică, Proiecte Erasmus +, Proiecte si parteneriate