Activități de învățare

aprilie 3, 2022 | Publicat de Info

C.N.E.T. organizează concurs de selecție a elevilor și a cadrelor didactice, în vederea participării la activitățile de învățare, predare și formare ce vor avea loc în Franța, Sallaumines, în perioada 29.05-03.06.2022. Dacă îți place limba franceză, ești creativ și îți place să lucrezi în echipă, te așteptăm să-ți depui dosarul la secretariatul școlii, în perioada 27.04-04.05.2022.

Acesta trebuie să conțină:

1. Fișa de înscriere (se găsește la secretariat)

2. Copie după CI sau CN

3. CV

4. Scrisoare de intenție (se găsește la secretariat)

5. Adeverință cu media anuală și media la purtare la sfârșitul anului școlar anterior

6. Acord părinți pentru participare la selecție ( se găsește la secretariat)

7. Scrisoare de recomandare de la profesorul diriginte

Notă: documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar cu șină, de plastic. Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.

Proba de interviu va fi în data de 4 mai.

Publicat in: : To be or not to be addicted