Euro 200

aprilie 16, 2021 | Publicat de Info

INFORMARE EURO 200

Conditiile necesare obtinerii ajutorului financiar pentru achizitionarea de calculatoare sunt:

1.Venit brut pe membru de familie să nu depăşească 250 lei
2.Cerere tip-completată de părinte, însoţită de următoarele documente:
-Copie Certificat de naştere elev şi copie BI/CI părinte
-Copii Certificate de naştere sau acte de identitate ale membrilor familiei
-Adeverinţă elev pentru fraţi/surori
-Adeverinţă eliberată de şcoală din care rezultă media generală/ calificativul anual din anul şcolar anterior
-Adeverinţă eliberată de şcoală din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior
3.Declaraţie pe proprie răspundere a părintelui/tutorelui legal că venitul brut lunar pe membru de familie nu depăşeşte plafonul prevăzut
4.La stabilirea venitului brut se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna martie 2021 cu excepţia alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi a burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
5.Cererea se trimite până la data de 17.04.2021 in format electronic la adresa secretariat@ecat.ro
6.Restul documentelor se depun conform calendarului anexat.

 

Descarcă (PDF, 120KB)

Publicat in: : Anunturi