Componența C.E.A.C.

Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității
2018-2019

  

1. Prof. Preoteasa Carmen Florina – coordonator
2. Prof. Tomulescu Vasilica – membru (secretar comisie)
3. Prof. Oprișe Claudia – membru
4. Prof. Huică Constantin – membru, lider sindicat
5. Prof. Olaru Valentin – membru
6. Prof. Țivlea Alina – membru
7. Petcu Constantin Viorel, membru, reprezentant Consiliul Local
8. Prof. Chițiba Magdalena– reprezentantul Comitetului de părinţi
10. Elev Bărbulescu Oana – membru, reprezentant Consiliul Școlar al Elevilor