REGULAMENT DE ORGANIZARE

ianuarie 10, 2024 | Publicat de Info

Secţiuni

  1. Spot
  2. Concurs „Franglais”

Înscrierea la concurs:

se face prin trimiterea Formularului de înscriere ( prin completare directa pe calculator,  folosind diacritice) și a Acordului de parteneriat de către școala participantă la persoanele de contact sau pe adresa de e-mail: concursfranglais@gmail.com-un profesor de limba engleză, respectiv franceză are dreptul  să coordoneze un singur echipaj pentru fiecare  nivel (gimnazial, liceal) la nivelul instituţiei de învăţământ.  Formularul/Acordul poate fi descărcat de pe site-ul Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu”: www.ecat.ro, secțiunea Concurs Franglais.

Secţiunile concursului Concursul “Franglais” are două secţiuni, după cum urmează:

  1. Spot Umor franțuzesc versus umor englezesc este o probă eliminatorie (100 puncte) în vederea selectării echipajelor participante la concurs. Spotul va fi realizat atât în limba engleză cât şi în limba franceză de către membrii fiecărui echipaj şi va fi trimis odată cu încheierea acordului de parteneriat şi înscrierea echipajului (alcătuit din maxim 4 elevi şi 2 profesori coordonatori-un profesor de limba franceză şi un profesor de limba engleză).
  2. Concurs de cultură și civilizație franceză și engleză.

În această etapă vor fi evaluate cunoștințele de limbă, cultură și civilizație franceză/engleză,  printr-un test cu itemi obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi.

Tipuride itemi : itemi cu alegere duală, itemi cu răspuns scurt/întrebări structurate, eseu nestructurat.

 

Graficul activităţilor

15 ianuarie -1 martie 2024   ( înscrierea/trimiterea spotului persoanelor de contact);

15 martie 2024  (transmiterea rezultatelor la proba eliminatorie);

6 aprilie 2024 (desfășurarea concursului de cultură și civilizație);

8-10 mai 2024 (afişarea rezultatelor finale).

 

Derularea secţiunilor

Secţiunea I– Spot- probă eliminatorie (este obligatorie acumularea a cel puţin 60 de puncte).

 Se realizează un spot atât în limba engleză cât şi în limba franceză, în maxim 1-1’30’’cu tema Umor franțuzesc versus umor englezesc .

Atenție! Spotul presupune o interacțiune/un dialog între elevi sau o prezentare și se va puncta atât strategia de realizare, cât și exprimarea elevilor în limba engleză/franceză.

Se vor evalua:

–    adaptarea la situaţia propusă, încadrarea în timp, respectarea formatului solicitat;

–    pertinenţa mesajului transmis;

–    exprimarea orală, prezentarea unui discurs clar, fluent și coerent

–    corectitudine gramaticală, vocabular,  pronunție

–    impact, originalitate şi creativitate.

Secţiunea II – Concurs Franglais-Concurs de cultură și civilizație franceză și engleză cuprinde două probe:

Proba ATestarea scrisă a cunoștințelor dobândite pe parcursul anilor de studiu și conține 2 subiecte de dificultate medie cu itemi obiectivi și semiobiectivi.

Timp de lucru 20 minute. Punctaj maxim 40 puncte

Proba B – Înțelegere și exploatare a unui document video în cadrul căreia se evaluează următoarele competențe:

– înțelegerea/interpretarea documentului

– capacitate de analiză și de sinteză

– exprimarea și argumentarea scrisă a  punctelor de vedere

– organizarea discursului într-o structură logică eficientă

– adaptarea la situația de comunicare, fluența exprimării

creativitatea și originalitatea.

Timp de lucru 40 minute. Punctaj maxim 50 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Pe baza acestui document video/imagine/scris echipajele trebuie să redacteze un text în conformitate cu cerinţele probei. Li se va solicita concurenţilor să argumenteze, să -şi exprime opinia/să-şi susţină un punct de vedere, să realizeze o caracterizare, să comenteze un citat, o secvenţă.

Pentru partenerii din alte judeţe este obligatorie scanarea şi trimiterea subiectelor rezolvate, în maximum două ore de la terminarea probelor A şi B. Acestea vor fi  trimise comisiei de concurs pe adresa de e-mail: concursfranglais@gmail.com în două foldere separate pentru cele doua discipline (engleză/franceză), salvate în următoarea ordine: disciplina_instituţie_oraş.

Pentru participanţii din judeţul Gorj această secţiune se va desfăşura la Colegiul Național „ Ecaterina Teodoroiu”,  în data de 6 aprilie 2024.

 

Jurizarea lucrărilor

Responsabilitatea evaluării revine organizatorilor, care va asigura juriului o componentă reprezentativă, în colaborare cu instituţiile si personalităţile culturale care susţin acest concurs. Se vor acorda premiile I, II, III, şi menţiuni.

 

Premierea

Rezultatele probelor sunt apreciate prin puncte de la 0 la 100, după baremele alcătuite de comisie.

Premierea echipajelor   se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate de comisie (se va face media aritmetică între punctajele obținute la cele două etape ale concursului).

Premiul I: 95-100 puncte

Premiul al II-lea: 90-94.99 puncte

Premiul al III-lea: 85-89.99 puncte

Mențiune: 80-84,99 puncte.

Diplomele vor primi număr de înregistrare de la instituția  organizatoare.

Expedierea diplomelor se va realiza în perioada  15 mai-15 iunie 2024.

Publicat in: : Concursul național Franglais 2023-2024, Concursuri Nationale, Uncategorized