Concurs ocupare 2 posturi de muncitor calificat

martie 24, 2017 | Publicat de Info

Colegiul Național,,Ecaterina Teodoroiu,, cu sediul in: loc.Târgu – Jiu, str.1 Decembrie 1918, nr.25, jud.Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

* Denumirea posturilor
• 1 post – MUNCITOR CALIFICAT REPARAȚII ȘI INTREȚINERE – INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE.
• 1 post – MUNCITOR CALIFICAT REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE – CONSTRUCTOR FINISOR,
– posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată.
1.Condiții generale:
* Cele menționate la art.6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

2. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
• MUNCITOR CALIFICAT REPARAȚII ȘI INTREȚINERE – INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE.
– Vechime în muncă în meseria de instalator – 5 ani,
– Studii medii, cu diplomă de bacalaureat, certificat de calificare în meseria de instalator.

• MUNCITOR CALIFICAT REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE – CONSTRUCTOR FINISOR,
– Vechime în muncă în meseria de constructor finisor – 5 ani,
– Studii medii, cu diplomă de bacalaureat, certificat de calificare în meseria de constructor finisor.

* Abilități de lucru în echipă;
* Disponibilitate pentru program flexibil;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: – data de 20.04.2017, ora 09.00, la sediul unității.
Proba practică: – data de 20.04.2017, ora 12.00, la sediul unității.
Candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs în 10 ZILE LUCRĂTOARE DE LA PUBLICARE, la sediul unității școlare.
Date contact: Secretariat .tel.0253210235

DIRECTOR, Secretar șef,
Prof.dr.Gheorghe Nichifor, Jr.Banciulea Ion

Publicat in: : Anunturi