posturi vacante pentru concurs

august 24, 2016 | Publicat de Info

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

 

Colegiul Național,,Ecaterina Teodoroiu,, cu sediul in: loc.Târgu – Jiu, str.1 Decembrie 1918, nr.25, jud.Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

 

Denumirea postului- ADMINISTRATOR PATRIMONIUDEBUTANT – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

1.Condiții generale:

 *  are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
*  cunoaste limba romana, scris si vorbit;
*  are varsta minima reglementata de prevederile legale;
*  are capacitate deplina de exercitiu;
*  are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
*  indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
* nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica

infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  1. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

* Studii superioare, inginer/subinginer/economist (conform Legii nr.1/2011)

* Vechime în instituții de învățământ de minimum 5 ani;

* Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. gestiune);

* Spirit organizatoric;

* Abilități de comunicare şi relaţionare;

* Abilități de lucru în echipă;

* Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);

* Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare  (ex. în domeniul SSM, PSI);

* Disponibilitate pentru program flexibil;

* Capacitatea de a lua decizii eficiente;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:            – data de 16. septembrie 2016,  ora 09.00, la sediul unității.

Proba de interviu:    – se va afișa odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă,în termen de maximum 4 zile lucrătoare incepând cu data de 16.septembrie 2016,orele 15.00, la sediul unității.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  09.septembrie.2016, la sediul unității școlare.

Date contact:  Secretariat .tel.0253210235

 

DIRECTOR,

Prof.dr.Gheorghe Nichifor

 

Publicat in: : Uncategorized