BIBLIOGRAFIE CONCURS POSTURI VACANTE

august 25, 2016 | Publicat de Info

BIBLIOGRAFIE:

Post    administrator     patrimoniu.

 

 

* LEGEA nr.98 / 2016 – privind achizițiile publice,

* HG 395 / 2016  – Norme metodologice de aplicare  a Legii nr.98 / 2016

* H.G nr. 276/2013 – privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

* O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri;

* O.M.F.P nr. 2634 / 05.11.2015 – privind documentele financiar-contabile,

* LEGEA nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;

* ORDIN nr. 5115/2014 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;(ROFUIP)

* LEGEA nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

* LEGEA nr.307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;

* LEGEA nr.333/2003 – republicată  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare.

 

PREȘEDINTE  COMISIE  CONCURS

 

 

 

Bibliografie:

Concurs post pedagog școlar

 

 

1.Legea educatii nr 1/ 2011,inclusiv statutul personlului didactic,
2.Regulamentul de Ordine Interioara al Colegiului Național ,,Ecaterina Teodoroiu,,Tg – Jiu,

Constantin Cucos, Pedagogie, editura Polirom 2008
– Capitol     * Relationare si comunicare eficientă,
-Ion Ovidiu Panisoara , Comunicarea eficienta, editura Polirom 2014
-Capitolele * Formele comunicarii
* Bariere in comunicare
* Conflictul, tehnici folosite in conflict
* Negocierea si medierea
* Comunicarea in cadrul grupului prin metode interactive
* Conducerea si rolurile in cadrul grupului

 

 

 

 

PREȘEDINTE COMISIE CONCURS

 

BIBLIOGRAFIE

LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

La Colegiul Național,,Ecaterina Teodoroiu’’ Tg – Jiu

 

 

 

1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

   – Cap.IV  – Obligațiile lucrătorilor;

 

2.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE:

   – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,

 

3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ”

(ART.247 – ART.252)

 

  1. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA

 

  1. INSTRUCȚIUNI PROPRI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE.

 

 

 

 

 

 

                                            PREȘEDINTE COMISIE CONCURS

                                                          

Publicat in: : Uncategorized