Alle origini del futuro – Raport final

martie 22, 2011 | Publicat de Info

Acţiunea noastră a fost posibilă graţie vizitei pe care un grup de consilieri locali şi oficialităţi din oraşul Noci, a întreprins-o în şcoala noastră la începutul anului 2008. Consiliul Local şi Primăria Târgu-Jiu au susţinut financiar deplasarea a trei cadre didactice în Italia, moment care a însemnat conceperea unui proiect comun de înfrăţire între cele două şcoli. Tot atunci s-a născut ideea unui proiect Comenius, pe care l-am discutat în amănunţime, stabilind obiectivele, termenele şi produsele finale ale acestuia.

Directorul Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Prof. Dr. Nichifor Gheorghe şi directorului Liceului Ştiinţific “Leonardo da Vinci” Prof. Dr. Nicola Simonetti la semnarea protocolului

Obiective

•Proiectul are în vedere să: studieze istoria care leagă cele două ţări; să dea valoare utilizării „pietrei”, un element comun al celor două ţări; să valorifice moştenirea rurală arhitectonică a Gorjului şi Apulia; să creeze un itinerariu cultural- istoric al teritoriilor Apulia şi Gorj; să promoveze învăţarea limbilor europene, mai ales italiană şi română prin folosirea limbii engleze; introducerea şi/sau îmbunătăţirea ICT (tehnologiile de informare şi comunicare) la şcoală; introducerea şi/sau îmbunătăţirea pedagogiei electronice informale a şcolii partenerului; să înveţe să lucreze cu o Comunitate Mixtă la şcoală; să înveţe să lucreze cu proiecte, să se familiarizeze cu rezolvarea problemelor şi în echipe transnaţioanale; să înveţe să foloseasca Wiki pentru a creea documente cooperative; să înveţe să lucreze cu Moodle; activităţile la care participă şi elevii vor fi: competiţii culturale şi sportive, crearea de lecţii pentru predarea/învăţarea istoriei, artei, geografiei, chimiei, biologiei, limbilor engleză, italiană şi română.

•În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse s-au realizat, conform unor programe bine stabilite pe zile şi pe ore, atât în Italia cât şi în România:

Galerie Foto

Publicat in: : Proiecte Comenius, Proiecte Europene, Proiecte si parteneriate