EXAMEN PROMOVARE PEDAGOG ȘCOLAR /S/GRD.I – PEDAGOG ȘCOLAR /S/ GRD IA

iunie 7, 2018 | Publicat de Info

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ( H.G. 1027 / 2014) şi cu prevederile Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5138 din 15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual,
Colegiul Național ,, Ecaterina Teodoroiu,, Tg – Jiu, organizează examen de promovare în grade profesionale, după cum urmează:
1. Promovare de pe postul de PEDAGOG ȘCOLAR / S / GRAD.I, pe postul de PEDAGOG ȘCOLAR / S / GRAD. IA ,
• Bibliografia examenului de promovare:
– Prevenirea și combaterea violenței în școală – JIGĂU MIHAELA, editura ALPHA, MDN, 2006.
– Moduri de viață și consum cultural .Centrul de Studii și Cercetări în domeniul Culturii – Ministerul Culturii și Cultelor – 2005,
– Ghidul Adolescentului – Popescu Adina – Editura Punct, București , 2005.
• Data, ora şi locul desfăşurării examenului de promovare : 22.06.2018, ORA 10.00, SEDIUL UNITĂȚII.
• Modalitatea de desfăşurare a examenului : PROBĂ SCRISĂ.

SECRETAR COMISIE,
Jr.Banciulea Ion

Publicat in: : Uncategorized