Documente

Documente

Raport activitate al catedrei de Fizica – Chimie, an școlar 2013-2014

Plan de dezvoltare instituțională : 2014-2018

Planificarea activitaților din săptamana “Școala Altfel” 2014

Raport de activitate pe semestrul I al anului scolar 2013-2014 al echipei manageriale din C.N.E.T

Procedura operationala – STILURI DE ÎNVĂȚARE

Procedura operationala-BURSE SCOLARE/AJUTOARE SCOLARE

Procedura operationala “SCOALA ALTFEL”

PROCEDURA DE IMPLICARE A PARINTILOR IN EDUCATIE

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND PROGRESUL SCOLAR

Metodologie realizare PROCEDURA OPERATIONALA

Raport privind activitatile educative extrascolare si extracurrriculare Semestrul I – anul scolar 2013/2014

R AP O RT privind activităţile Catedrei de limba şi literatura română – limba latină în anul şcolar 2012-2013

Raport de activitate 2013-2014: Catedra de Istorie, Ştiinţe Socio-Umane, Religie C.N.E.T., Târgu Jiu

Raport de activitate al catedrei de fizica-chimie(2012-2013)

Analiza activităţii catedrei de matematică în anul şcolar 2012-2013

Raport privind activitățile educative extrașcolare și extracurriculare în anul școlar 2012-2013

Program Managerial – 2013-2014

Plan operational 2013-2014

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

COMISIA CALITĂŢII – Procedură operaţională (mod de realizare)

Raport de activitate, Catedra de Limbi Moderne 2011-2012

Raport privind activitățile educative extrașcolare și extracurriculare, sem. I – 2011-2012

Raport de activitate Catedra de limba şi literatura română – limba latină, 2011-2012

Raport Comisia de Calitate – An școlar 2009-2010

Program Managerial 2010-2011