Stimați părinți, dragi colegi, dragi elevi

septembrie 10, 2020 | Publicat de Info

Stimați părinți, dragi colegi, dragi elevi,

Având în vedere contextul epidemiologic actual care influențează modalitățile de raportare la existența de zi cu zi și, implicit, la procesul  instructiv-educativ,  vă asigurăm că vom face tot posibilul pentru a desfășura activități didactice de calitate, așa cum v-am obișnuit.

Astfel, vă aducem la cunoștință câteva aspecte importante care particularizează demersul educativ la început de an școlar. În ședința Consiliului de Administrație din 08.09.2020 s-a decis adoptarea scenariului 2, ținându-se cont  atât de centralizarea opiniilor părinților, în calitate de beneficiari indirecți, cât și de legislația în vigoare. Reamintim faptul că Scenariul 2, cf ordinului 5487, presupune participarea zilnică a tuturor elevilor din clasele a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. Elevii din clasele de gimnaziu (a V-a și  a VI-a) și din celelalte clase de liceu vor reveni parțial (prin rotație de 1-2 săptămâni), cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

În ziua de 14 septembrie 2020, nu se organizează festivitatea de deschidere, însă profesorii diriginți vor lua legătura cu elevii în vederea predării/primirii manualelor școlare și comunicarea orarului.

Măsuri adoptate:

 • De dimineață, începând cu ora 7,00 (respectiv 7,55) vor desfășura activități educative clasele a V-a, a X-a și a XII-a.
 • După-amiază, începând cu ora 14,30 vor desfășura activități educative clasele a VI-a, a IX-a și a XI-a.
 • Intre orele 13,30 și 14,30 se va realiza dezinfectia spațiilor unității școlare.
 • Accesul în cadrul Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” se va face doar în condiții bune de sănătate (lipsa stărilor febrile, fără simptome specifice gripei – dureri în gât, nas și gât congestionate, tuse, strănut, rinoree, dureri de cap, stare de vomă, stare de sănătate alterată) și deplasându-se pe traseul marcat;
 • Secvența de predare-învățare-evaluare va avea o durată de 40 de minute, iar pauza va fi de 15 minute. În pauze, elevii vor fi supravegheați de profesorul de la clasă, precum și de personalul desemnat în acest sens, conform graficului realizat la nivelul unității
 • Profesorul de serviciu și un personal nedidactic desemnat de conducerea unității, supraveghează traseul marcat pe care se deplasează elevii de la intratea în curtea școlii până la intrarea în clase, la începutul fiecărui schimb, astfel încât, măsurile de distanțare fizică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 să fie respectate cu strictețe;
 • Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau persoana desemnată cu coordonarea activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 – dra Tălău Oana, în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.
 • În prima zi de școală și cel puțin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către profesorul diriginte de la clasă, în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS_CoV2.
 • Profesorul diriginte de la clasele V-XI are obligația de a împărți clasa în două grupe (alfabetic) și le comunică elevilor și părinților/aparținătorilor legali/pedagogului. Profesorul diriginte va desemna un elev responsabil pentru fiecare grupă/clasă;
 • Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Contactul între elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;
 • Locurile din clasă sunt fixe(conform oglinzii clasei), după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
 • Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv) vor reveni în școli cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru cei care nu sunt prezenți la școală, se va asigura procesul educațional la distanță;
 • Copiii care locuiesc la același domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu Sars-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acceptul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală, pentru o perioadă determinată. Pentru cei care nu pot reveni la școală, se va asigura procesul educațional la distanță;
 • Cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor, pe perioada orelor de curs;
 • În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării SARS-CoV-2, cadrele didactice au obligația de a anunța cadrul medical sau responsabilul desemnat de conducerea unității – dra Tălău Oana, iar apoi se aplică Protocolul de izolare;
 • Notele și absențele se vor consemna în format electronic, iar condica de prezență va fi realizată, de asemenea, în format electronic.
 • Laboratoarele de informatică se vor desfășura integral on-line, profesorii desfășurând procesul educativ in școală.
 • Părinții, personalul didactic și elevii vor primi informații punctuale referitoare la măsurile de prevenire a contaminării cu Sars-CoV-2 în baza proceselor-verbale de instruire concepute la nivel de unitate școlară, în conformitate cu dispozițiile Ordinului 5487.

 

Rigoarea măsurilor luate este contraponderată de interesul întregii comunități școlare: siguranță socio-emoțională și act didactic de calitate.

Director,

Prof. dr. Justin Sebastian Paralescu

Publicat in: : Anunturi